ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΆ ΚΑΤΑΛΎΜΑΤΑ από ιδιώτη σε ιδιώτη Καιρός για διακοπές
IHA Τουριστικά καταλύματα
531390

Ο χάρτης των ιδιοκτητών

Είστε ιδιοκτήτης μιας ιδιοκτησίας ποιότητας που προορίζεται για ενοικίαση για διακοπές.

Όσο είστε μέλος του IHA Holiday Ads, δεσμεύεστε στην τήρηση των ακόλουθων σημείων:

Παροχή ακριβούς πληροφόρησης

Δεσμεύεστε για το σύνολο των πληροφοριών που παρέχετε στη δικτυακή πύλη ενοικιάσεων για διακοπές IHA Holiday Ads. Δεν είναι αποδεκτή η παραποίηση ή παράλειψη προσωπικών στοιχείων κυρίως κατά τη διαδικασία της εγγραφής.

Παροχή αντικειμενικής και ακριβούς περιγραφής.

Αναλαμβάνετε τη δέσμευση ως προς τα πραγματικά δεδομένα, τα χαρακτηριστικά και την κατάσταση της ιδιοκτησίας που προτείνετε προς ενοικίαση. Με τα πολυάριθμα κριτήρια περιγραφής που βρίσκονται στη διάθεσή σας, έχετε τη δυνατότητα να παρουσιάσετε στους εκδρομείς την πρότασή σας για ενοικίαση με τρόπο σαφή, ακριβή και λεπτομερή.

Ως εκμισθωτής φέρετε την αστική ευθύνη για την ακρίβεια των δημοσιευμένων πληροφοριών απέναντι στους ενοικιαστές και τα μέλη-ενοικιαστές του IHA Holiday Ads.

Παροχή φωτογραφιών της ενοικίασης για διακοπές που διαθέτετε.

Δεσμεύεστε να παρέχετε, στο μέτρο του δυνατού, τουλάχιστον μία (1) φωτογραφία της ενοικίασης για διακοπές που διαθέτετε. Το IHA Holiday Ads σας προσφέρει τη δυνατότητα να εμπλουτίσετε την αγγελία σας με πολλές φωτογραφίες μαζί με τίτλους που βοηθούν στην περιγραφή, καθώς και στην αναφορά της αγγελίας από τις μηχανές αναζήτησης. Επιπλέον, ορισμένες μορφές δημοσίευσης επιτρέπουν την επισύναψη στην αγγελία σας μιας γκαλερί με αναμνηστικές φωτογραφίες καθώς και ενός αρχείου βίντεο.

Ενημέρωση του χρονοδιαγράμματος με τη διαθεσιμότητά σας

Αν έχετε επιλέξει αυτή τη δωρεάν λειτουργία, δεσμεύεστε να τηρείτε ενημερωμένο σε τακτική βάση το χρονοδιάγραμμα της διαθεσιμότητάς σας. Με τον τρόπο αυτό, δεν θα επικοινωνούν άσκοπα μαζί σας πιθανοί ενοικιαστές και η αγγελία σας θα δεικτοδοτείται καλύτερα από τις μηχανές αναζήτησης που προτιμούν τις σελίδες που ενημερώνονται τακτικά.

Ενημέρωση των πληροφοριών που δημοσιεύονται στην αγγελία σας.

Δεσμεύεστε να διατηρείτε και να ενημερώνετε σε τακτική βάση τις πληροφορίες που εμφανίζονται στη διαδικτυακή τοποθεσία. Στη δική σας περιοχή μέλους έχετε πρόσβαση στα δεδομένα της αγγελίας σας, όπως: προσωπικά στοιχεία, περιγραφή, φωτογραφίες, τιμές, όρους ενοικίασης, διακοπές ανά θέμα κ.τ.λ.

Για να σας ευχαριστήσουμε για αυτό, κάθε φορά που ενημερώνετε την αγγελία σας επωφελείστε από υψηλότερη θέση εμφάνισης (Κατάταξη της αγγελίας σας στις διάφορες λίστες με τα αποτελέσματα των αναζητήσεων που πραγματοποιούν οι εκδρομείς) και η αγγελία σας ξαναδιαβάζεται συστηματικά από τις μηχανές αναζήτησης.

Δείτε επίσης :
Λάβετε μέσω email ό,τι καλύτερο προσφέρει η σελίδα μας.
Εγγραφείτε για το ενημερωτικό δελτίο